การนำเสนอฝึกงานและพิธีปิดการฝึกงานนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 กระบวนวิชา 400190

6 ตุลาคม 2563

คณะเกษตรศาสตร์

การนำเสนอฝึกงานและพิธีปิดการฝึกงานนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 กระบวนวิชา 400190 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานปิดการฝึกงาน
ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 8.00น.-12.00น. ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่