จัดสวนต้อนรับการกลับบ้านของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 53

16 มกราคม 2562

สำนักงานหอพักนักศึกษา

สำนักงานหอพักนักศึกษา ได้จัดสวนต้อนรับการกลับบ้านของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 53 จึงของเชิญชวนให้ทุกท่านมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และชมบรรยากาศในสวนระหว่างวันที่ 20-25 มกราคม 2562 บริเวณหอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 2, 3 
แกลลอรี่