นศ. วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีคณะมนุษยศาสตร์ มช. คว้า 2 รางวัล ประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีระดับอุดมศึกษา

25 มีนาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับ 2 รางวัล จากการแข่งขันการประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ระดับอุดมศึกษา จัดโดยสาขาวิชาภาษาเกาหลี วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแทกูคาทอลิก จังหวัดคยองซังบุกโด และมูลนิธิวัฒนธรรมคยองบุก  ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
.
ได้แก่
1.นางสาวอมรสิริ จันทร์เรือง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 200,000 วอน
2.นางสาวนันธิกานต์ วัฒนธรรม  ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 100,000 วอน

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/photo/?fbid=874670657791470&set=a.643386857586519
แกลลอรี่