CMUBS ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ

28 มิถุนายน 2567

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ

สนใจติดตามรายละเอียด คลิก
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ