คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น

30 พฤศจิกายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

         ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนำโดย Prof. Dr.Seiji Okada, Center for AIDS Research ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการทำวิจัย และการจัดทำหลักสูตร Double Degree ร่วมกันระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565  ณ บริเวณรับรอง ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
 
แกลลอรี่