ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) รับรางวัล Museum Thailand Awards 2019

20 กันยายน 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) ได้รับสองรางวัล Museum Thailand Awards 2019 : รางวัลดีเด่นด้านกระบวนการเรียนรู้ (Award for outstanding learning process) ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม (The Social , art and cultural museum) และรางวัลพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน (Museum Thailand Popular Vote) ในงาน "มิวเซียมไทยแลนด์ อวอร์ด 2019 (Museum Thailand Awards 2019)" จัดโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวิน ว่องวิกย์การ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม และคุณวิภาดา ศุภรัฐปรีชา เป็นผู้แทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับมอบรางวัลจาก ดร.สุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 โดย ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลถึง 2 ปีซ้อนในประเภทพิพิธภัณฑ์ดีเด่นด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม และได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน การจัดอันดับจากผู้เข้าใช้บริการในเว็บไซต์ museumthailand ให้เป็น 1 ใน 10 แหล่งเรียนรู้ที่มีผู้ชื่นชอบสูงสุดจากแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน


ทั้งนี้นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ได้กล่าวว่า มิวเซียมสยาม ได้ดำเนินการจัดโครงการ "มิวเซียมไทยแลนด์ อวอร์ด 2019 (Museum Thailand Awards 2019)" เพื่อมุ่งยกระดับพิพิธภัณฑ์ ภายในประเทศไทยให้ก้าวสู่พิพิธภัณฑ์ระดับสากล พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ภายในประเทศไทย ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์ ให้มีความรู้ความสามารถ ในเชิงวิสัยทัศน์และกระบวนการการปฏิบัติ รวมทั้งสร้างกระแสการท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ หรือแหล่งเรียนรู้มากขึ้น ซึ่งตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา มีพันธมิตรพิพิธภัณฑ์สนใจเข้าร่วม โครงการเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ภาพรวมของการพัฒนาและดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์มีความเคลื่อนไหวและการขยายตัวมากขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และส่งผลให้เครือข่ายของพิพิธภัณฑ์ไทยเข้มแข็งจนก่อให้เกิดการพัฒนาวงการพิพิธภัณฑ์ในอนาคต

ข้อมูลโดย : ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่