รองอธิบดีกรมควบคุมโรคเผย 80% ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มีอาการไม่รุนแรง หายเองได้

15 มกราคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

-
แกลลอรี่