คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนาในหัวข้อเรื่อง การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ “บุคลากรสายวิชาการ”

27 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนาในหัวข้อเรื่อง การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ “บุคลากรสายวิชาการ” ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยเรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565 จัดโดย กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 มีคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรับฟังทั้งผ่านระบบ ZOOM Conference และรับฟังในรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่