ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ Yunnan University of Finance and Economics เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

4 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วันที่ 24 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดี พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ Yunnan University of Finance and Economics เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการนี้ อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ขึ้นแสน ได้นำเสนอหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้ง 17 หลักสูตรบนเวทีให้กับผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นการดำเนินการกิจกรรมร่วมกับศูนย์ Yunnan Around Asia International Education Center มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน


แกลลอรี่