ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก University of Bristol สหราชอาณาจักร

16 มกราคม 2567

คณะเศรษฐศาสตร์


ผศ.ดร.พิฑูร ธนบดีกิจ รองคณบดี และ อ.ดร.ทัชชา สุตตสันต์ ผู้ช่วยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Rutvica Andrijasevic, Dr. Jahir Islam, Ms. Susanna Batten จาก University of Bristol สหราชอาณาจักร ในโอกาสมาเยือนเพื่อแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่