นักศึกษา ANI CAMTได้รางวัลชมเชยการประกวด True Young Producer Awards 2020

17 ธันวาคม 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดี กับ ทีม HeavyMind Production นำโดย นายธีรภัทร โทอ่อน และนางสาวนิชกานต์ เรืองวิลัย นักศึกษาชั้นปี่ที่ 1 สาขาวิชาแอนนิเมชัน และวิชวลเอฟเฟกต์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ ดร.ศุภรดา ประภาวงศ์ เป็นที่ปรึกษาทีม เข้ารอบ 11 ทีมสุดท้าย ได้รับทุนสนับสนุนในการผลิตผลงาน 15,000 บาท และ ได้รับรางวัลชมเชยเป็นประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ในการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Awards 2020 ครั้งที่ 16 ปลูกใจ(รักษ์)โลก ในหัวข้อ “ใช้พลาสติกอย่างรู้คิดเพื่อทุกชีวิตและสิ่งแวดล้อม”จัดโดยกลุ่มทรู ร่วมกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม UNESCO องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ True Digital Park กรุงเทพฯ
แกลลอรี่