เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วปฏิทินล้านนา ปี พ.ศ. 2565 ฉบับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำโดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

28 ธันวาคม 2564

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

เปิดให้ดาวน์โหลดปฏิทินล้านนา ปี พ.ศ. 2565 ฉบับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำโดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

คลิก --> https://art-culture.cmu.ac.th/Lanna/calendar/2565


ที่มาข่าว : https://art-culture.cmu.ac.th/News/detail/2454 

แกลลอรี่