ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก East China Normal University, P.R. China

7 มีนาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศพร พิชัยยา รองอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก East China Normal University, P.R. China เพื่อหารือความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษาสาขาพลศึกษาและหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และเชิญชวนให้มหาวิทยาลัยเข้าร่วม The World Physical Education Alliance ( WPEA) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในระดับมัธยมต้น-มัธยมปลาย ประถม อนุบาลและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กและเยาวชนทั่วโลก เริ่มก่อตั้งโดย The College of Physical Education & Health, ECNU มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแพลตฟอร์มแบ่งปันทรัพยากรด้วยความเท่าเทียมกันและเปิดกว้างด้านพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพทั่วโลก ณ ห้องรับรอง ม.ล ปิ่น มาลากุล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566
รายละเอียดประกอบข่าว : กองวิเทศสัมพันธ์
 
แกลลอรี่