วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเครือข่ายบริติช เคานซิล "Alumni UK Networking Reception"

5 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลนานาชาติ (ICDI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเครือข่ายบริติช เคานซิล "Alumni UK Networking Reception" สำหรับผู้ติดต่อด้านการศึกษาและศิษย์เก่าจากสหราชอาณาจักร ซึ่งจัดโดยบริติช เคานซิล โดยมีคณะผู้แทนวิทยาลัยฯ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดี, และนางสาวธันยพร ศรีวิชัยลำพันธ์ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ยังมีตัวแทนศิษย์เก่าจาก University of Strathclyde ได้แก่ อาจารย์ศิลป์ สิงหราชวราพันธ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และ Ms. Sirun Li นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรสองปริญญา 2+2 ซึ่งวิทยาลัยฯ มีหลักสูตรร่วมกับ University of Strathclyde สหราชอาณาจักร เข้าร่วมงานดังกล่าวฯ ด้วย

โดยงานดังกล่าวฯ จัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่แมริออท โดยมีนายเบน สวัสติ ทอมสัน กงสุลกิตติมศักดิ์อังกฤษประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน และนายแดนนี่ ไวท์เฮด ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย บริติช เคานซิล ประเทศไทย กล่าวถึงงานเลี้ยงรับรองค็อกเทลและเครือข่ายในครั้งนี้ โดยกิจกรรมดังกล่าวฯ นับเป็นโอกาสอันดีแก่วิทยาลัยฯ ในการเชื่อมสัมพันธ์กับบริติช เคานซิลกับศิษย์เก่าในสหราชอาณาจักรและสร้างความร่วมมือที่มีศักยภาพต่อไป
แกลลอรี่