คณะวิทยาศาสตร์จัดงานทำบุญประจำปี ประชุมบุคลากรประจำปี และงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566

28 ธันวาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

        คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีทำบุญประจำปี งานประชุมบุคลากร และงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ ห้อง SCB2100 และบริเวณโถงกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

โดยในช่วงเช้ามีการจัดพิธีทำบุญประจำปีและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและคณะฯ หลังจากนั้นมีการจัดงานประชุมบุคลากร ประจำปี 2565 เพื่อรับฟังการรายงานผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ของคณะฯ ตลอดปีที่ผ่านมา รวมถึงแนวทางการบริหารงานในอนาคต โดยศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีการแนะนำผู้บริหารและบุคลากรใหม่ และการมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่บุคลากรดีเด่น อาจารย์ผู้สอนดีเด่น และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น รวมทั้งการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรผู้สร้างชื่อเสียงแก่คณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรอบปีที่ผ่านมา จากนั้นในช่วงบ่ายมีการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่ตลอดปีที่ผ่านมา โดยมีคณาจารย์และบุคลากรจากทั้งสำนักงานคณะฯ ภาควิชา และศูนย์ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

แกลลอรี่