ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤจร อิทธิจีระจรัส

20 ตุลาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมและบำเพ็ญบุญกุศลศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤจร อิทธิจีระจรัส นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่รุ่น 07 อดีตประธานชมรมนักศึกษาเก่าสังคมวิทยาฯ (ท่านแรก) และอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.นิพนธ์ ตุวานนท์ อดีตอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพฯ ณ ศาลาสุพจน์ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564
แกลลอรี่