เหรียญเงิน แข่งขัน LASER RUN World Championship BUDAPEST2019

3 ตุลาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

นางสาวมุกตาภา ช้างหิน นักศึกษารหัส 610210227 คณะศึกษาศาสตร์ เอกพลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักกีฬาเยาวชนหญิงตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาปัญจกีฬา รายการ UIPM 2019 Pentathlon and Laser Run World Championships ณ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการเข้าร่วมแข่งขันวิ่ง LASER RUN World Championship BUDAPEST2019 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562

แกลลอรี่