นักศึกษา Data Science วิทยา มช. คว้าที่ 1 การแข่งขัน AI Hackathon Online

7 สิงหาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

         นายณภัทร แนบกลาง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ มช. คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน AI Hackathon Online โครงการ AI/Robotics for All หรือ Super AI Engineer Season 3 หัวข้อ Agricultural Product Images (Image Processing) ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จัดโดย ศูนย์ประสานงานและเครือข่ายภาคตะวันตก Super AI Engineer-Western Region Super AI Engineer Development Program เมื่อวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2566
แกลลอรี่