ต้อนรับ ผู้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมบุคลากรทางการกีฬาร่วมกับเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาในส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่

8 กรกฎาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมบุคลากรทางการกีฬาร่วมกับเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาในส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักวิทยาศาสตร์การกีฬา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในส่วนภูมิภาค รองรับภารกิจด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567
แกลลอรี่