วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดกิจกรรม ธรรมะ สร้างสุข: ICDI Happy Souls

9 กันยายน 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดกิจกรรม ธรรมะ สร้างสุข: ICDI Happy Souls ณ วัดผาลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความศรัทธา ในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต เข้าใจหลักธรรมและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจะช่วยให้จิตใจดีและการทำงานมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 12.00 – 16.30 ณ วัดผาลาด ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีบุคลากรวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 21 คน
แกลลอรี่