26 มิถุนายนของทุกปี วันต่อต้านยาเสพติด

26 มิถุนายน 2567

คณะแพทยศาสตร์

จากข้อมูลสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) พบว่าการให้บริการด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ล่าสุดปี 2566 ผู้ป่วยมารับบริการทั้งหมด 51,800 ราย ยาเสพติดที่ครองอันดับหนึ่งอยู่ยังคงเป็นยาบ้า นอกจากนี้ กัญชาก็ยังถูกจับตามองในเรื่องของผลกระทบมากขึ้นหลังจากถูกปลดล็อค สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทยจึงยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่ท้าทายทุกภาคส่วน จึงจำเป็นต้องร่วมมือกันในการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง


วันต่อต้านยาเสพติดโลก ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เป็นวันสำคัญสากล เพื่อต่อต้านการใช้ยาในที่ทางผิด และค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยหมายความถึงยาเสพติด ยึดถือเป็นวันสำคัญประจำปีมาตั้งแต่การประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน พ.ศ.2531 ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้กำหนดแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา”


โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวันต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) โดยให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในในการเฝ้าระวัง และพร้อมช่วยเหลือและบำบัดรักษา ฟื้นฟูดูแลผู้ป่วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-93-5755


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีและอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่


เรียบเรียง : นางสาวนันทพร ระบิน
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่