ผลงานวิจัย มช. พลังงานความร้อนใต้พิภพ จากความชอบต่อยอดสู่ประโยชน์ให้กับสังคม

17 เมษายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


"CMU Stories 60 ปี มช." 

ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พลังงานความร้อนใต้พิภพ จากความชอบต่อยอดสู่ประโยชน์ให้กับสังคม
.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทวีศักดิ์ ระมิงค์วงศ์
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรณีวิทยา มช. ประจำปีการศึกษา 2566
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มช. (พ.ศ. 2536-2540, 2540-2544)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มช. (พ.ศ. 2525-2529, 2529-2533)
.
ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2517-2526) ขยายการศึกษาสร้างคุณค่ามหาวิทยาลัยแก่ชุมชนภาคเหนือและประเทศชาติ

คลิกรับชมได้ที่

Youtube : https://youtu.be/VCDk2iPAKmI

Facebook : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=801676011993548&id=100064534698535&mibextid=WC7FNe

.
เชิญติดตาม "CMU Stories 60 ปี มช."

สัมภาษณ์พิเศษ จากบุคคลสำคัญในทศวรรษที่ 1-6

พร้อมก้าวสู่ทศวรรษที่ 7 กับเรื่องราวอันทรงคุณค่า และการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ Youtube Chiang Mai University : https://cmu.to/CMUStories

Facebook มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : https://www.facebook.com/cmuofficial
.
#CMUStories60ปีมช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #ChiangMaiUniversity #60ปีมช

แกลลอรี่