พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 และร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร

24 มกราคม 2562

สำนักงานหอพักนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ ผู้อำนวยการสำนักงานหอพักนักศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 และร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 และร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ นายแพทย์ณรงค์ มณีทอน ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา "ช้างทองคำ" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 และร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวสุทธาทิพย์ วรรณกุล เลขานุการสำนักงานหอพักนักศึกษา เนื่องในโอกาสรับมอบเกียรติบัตรผู้บริหารส่วนงานครบวาระ 
แกลลอรี่