คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทันตแพทย์ หน่วยงาน คลินิกทันตกรรม และทันตแพทย์ทั่วไป เข้าร่วมโครงการ 50 ปี 50 วัน 5,000 รอยยิ้ม

8 มิถุนายน 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทันตแพทย์ หน่วยงาน คลินิกทันตกรรม และทันตแพทย์ทั่วไป เข้าร่วมโครงการ 50 ปี 50 วัน 5,000 รอยยิ้ม เฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน

โดยในปี พ.ศ. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะฯ ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ในโอกาสอันดียิ่งนี้และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเป็นสถาบันแห่งศาสตร์และวิทยาการชั้นสูงทางทันตกรรมเพื่อสังคมตามวิสัยทัศน์ของคณะฯ จึงได้ดำเนินการจัด โครงการ “50 ปี 50 วัน 5,000 รอยยิ้ม” เนื่องในโอกาส 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพช่องปาก และส่งมอบรอยยิ้มอันสดใสให้แก่ประชาชนในสังคม โดยโครงการนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน คลินิกทันตกรรม ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทันตแพทย์ทั่วประเทศไทย โดยตั้งเป้าหมายให้บริการการตรวจรักษาทางทันตกรรมจำนวน 5,000 การรักษา (รอยยิ้ม) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หน่วยงาน คลินิกทันตกรรม และทันตแพทย์สามารถศึกษาข้อมูลและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทาง LINE @dentcmusmiles  สามารถเริ่มส่งมอบรอยยิ้มตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ คณะฯ จะประกาศครบ 5000 รอยยิ้ม ในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ท่านสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook 50 ปี ทันตแพทย์ มช. หรือโทร 086-9108783
ข้อมูลโดย : http://www.dent.cmu.ac.th/web/frontend/web/?r=site/viewnews&id=1276
แกลลอรี่