กิจกรรมอบรม เรื่อง “Service Design for Sustainable Business Development : ออกแบบการบริการเพื่อการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน”

7 มีนาคม 2566

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง “Service Design for Sustainable Business Development : ออกแบบการบริการเพื่อการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน” โดย วิทยากรโดย คุณพชร ศรีสุข Senior Cabin Crew Thai AirAsia เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ (อาคาร 3) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่