บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 และป้องกันปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษจากหมอกควัน

22 มีนาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 2,000 ชิ้น จากนายองอาจ กิตติคุณชัย กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนำไปป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 และป้องกันปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษจากหมอกควัน ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563
 
แกลลอรี่