แสดงความยินดีนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารองค์กร ประจำปี 2566

30 ตุลาคม 2566

คณะการสื่อสารมวลชน

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ คุณจิรวรา วีรยวรรธน ศิษย์เก่าสื่อสารมวลชน รหัสประจำตัวนักศึกษา 3101121
ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านผลงานดีเด่น ประจำปี 2566

ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็น นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารองค์กร ประจำปี 2566

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
#MassCommCMU

แกลลอรี่