ศูนย์สุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11 มกราคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ขอเชิญชวนเจ้าของสัตว์เลี้ยงและผู้ใจบุญ ร่วมเป็นผู้เติมเต็ม “ศูนย์สุขภาพสัตว์” ใน “โครงการระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องทางเครื่องมือและอุปกรณ์ทางสัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” อันเป็นโรงพยาบาลเพื่อการรองรับการรักษาเฉพาะทางและการส่งต่อระดับภาคเหนือ ตลอดจนเป็นศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการบริการสุขภาพสัตว์อย่างครบวงจร

สามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อร่วมเป็นผู้เติมเต็มเครื่องทางเครื่องมือและอุปกรณ์ทางสัตวแพทย์ภายใน “โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 667-400434-3 หรือ ผ่านช่องทาง CMU E-Donation สามารถยื่นลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ได้ที่ https://donate.cmu.ac.th/home/project-home-details/14/3

แกลลอรี่