เรียนรู้ประสบการณ์การจัดการแข่งขันกีฬาอึสปอร์ต

17 กันยายน 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.กลวัชร คล้ายนาค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และอาจารย์ ดร.ภคินี อริยะ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วยทีมงานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตรวมกับบริษัท Sea (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้นำในการให้บริการอินเทอร์เนตแพลตฟอร์มที่ให้บริการ 3 ธุรกิจหลัก คือ แพลตฟอร์มเกม , อีคอมเมิร์ซ และ บริการกระเป๋าเงินดิจิทัล ภายใต้ชื่อ Garena , Shopee และ Airpay ซึ่งเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยมากขึ้น เช่น เกม Fifa Online , ROV , Call of Duty Mobile , Free Fire ฯลฯ เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้กับทีมจัดงานในการวางแผนงาน การจัดระบบ Live steaming ให้มีมาตราฐานและมีความน่าสนใจ โดยวิทยาลัยฯ มีเป้าหมายในการรจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในระดับภูมิภาค โดยครั้งนี้ได้รับโอกาสในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการแข่งขัน ROV PRO LEAGUE 2022 /WINTER โดยมีคุณวินซี่นักพากย์ กีฬาอีสปอร์ต พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัท Sea (ประเทศไทย) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา 
แกลลอรี่