ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

2 มีนาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ รองคณบดีด้านวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องประชุม และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่