คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ แบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

16 มกราคม 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ แบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2566

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครงานได้ที่
https://www.dent.cmu.ac.th/web/frontend/web/?r=site/viewnews&id=1390