รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ EP190057

11 เมษายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  ตำแหน่งเลขที่ EP190057 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/view-WVdaa2RBPT0-TVRFek1RPT0-T0RZNU5nPT0 

แกลลอรี่