นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทย์ มช. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมงาน YSEALI Summit 2023 ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

26 ตุลาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

     นางสาวซากุราโกะ มาซุดะ นักศึกษาปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทย เข้าร่วมงาน YSEALI Summit 2023 ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 3-8 ธันวาคม 2566
แกลลอรี่