เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (วัคซีนเข็มที่ 1, 2, 3 และเข็มกระตุ้น) ประจำเดือนธันวาคม

12 ธันวาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์

คลินิกวัคซีน
ศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
(วัคซีนเข็มที่ 1, 2, 3 และเข็มกระตุ้น)
ประจำเดือนธันวาคม
วันที่ 15, 22 และ 29 ธันวาคม 2565
เวลา 09.00 - 11.00 น.

เกณฑ์ผู้รับบริการ
1. ประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไป
2. ได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มสุดท้าย 4 เดือนขึ้นไป
3. สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 หลังจากการติดเชื้อ 3 เดือนขึ้นไป

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการมารับบริการ และการบริหารจัดการ การให้บริการวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรุณาลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าผ่าน QR CODE
หรือติดต่อสอบถามและนัดหมาย ที่เบอร์ 053-944981 (ในเวลาราชการ)

: ผู้ที่ทำการจองวัคซีนแล้ว สามารถตรวจสอบการจองได้โดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงในระบบ

: เริ่มจองได้ตั้งแต่ วันที่ 12 ธันวาคม 65 เป็นต้นไป
แกลลอรี่