คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ติดลำดับที่ 101-150 ของโลกใน QS World University Rankings by Subject 2024

17 เมษายน 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับจาก QS World University Rankings by Subject 2024 (Nursing) ให้อยู่ในลำดับที่ 101-150 ของโลก เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า "คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก (World Class University) จากผลการจัดลำดับดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความก้าวหน้าที่ไม่หยุดยั้งด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลิตผลงานวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของคณะฯ จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พวกเรายังคงมุ่งมั่นทุ่มเทกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันเพื่อเข้าสู่การเป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลใน 100 อันดับแรกของโลกต่อไป Together we are PROUD! "
.
การจัดอันดับ QS World University Rankings by Subject ปี 2024 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1) Academic reputation 2) Employer reputation 3) Research citations per paper 4) H-index และ 5) International Research Network โดยน้ำหนักการให้คะแนนในแต่ละตัวชี้วัดแตกต่างกันไปตามสาขาวิชา
.
NURSECMU RANKED 101-150 IN THE QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS BY SUBJECT 2024
.
ข้อมูลโดย  https://www.topuniversities.com/university-subject-rankings/nursing
.
รายละเอียดเพิ่มเติม  https://www.topuniversities.com/universities/chiang-mai-university

แกลลอรี่