เปิดการอบรมหลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ประจำปี 2563

14 กันยายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ประจำปี 2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี มาตรการในการป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงานทางรังสีอย่างปลอดภัย ให้แก่ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563
 
แกลลอรี่