มช. ต้อนรับ CAS-ICCB สร้างความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ไทย-จีน และแนะนำ China-Thailand ASEAN Innovation Hub

20 กุมภาพันธ์ 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Dr. Wang Junwei ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน กรุงเทพมหานคร (CAS-ICCB) ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ไทย-จีน และแนะนำโครงการ China-Thailand ASEAN Innovation Hub ตลอดจนปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ ณ ห้องรับรอง มล.ปิ่น มาลากุล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่