นักศึกษาสถิติ วิทยา มช. ได้รับรางวัล "ผู้มีผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" จากมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

24 กุมภาพันธ์ 2566

คณะวิทยาศาสตร์

       ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกกาญจน์ วงษ์สวัสดิ์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) ได้รับรางวัล "ผู้มีผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" จากมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แกลลอรี่