แพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดอบรมดูแลผู้บาดเจ็บจากแมงกระพรุนพิษ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

26 กันยายน 2565

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลเกาะสมุยอบรมเครือข่ายถ่ายทอดองค์ความรู้การเฝ้าระวังป้องกันการบาดเจ็บจากแมงกะพรุนพิษในพื้นที่ต้นแบบ อำเภอเกาะสมุย

https://www.med.cmu.ac.th/web/news-event/news/pr-news/10031/

แกลลอรี่