คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำผู้บริหารจาก Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการภายในคณะฯ

9 มีนาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร. ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. รวิ รุ่งเรืองศรี ผู้ช่วยคณบดีฯ นำ Professor Dr. Kazuhiro Fukuyo คณบดี Graduate School of Innovation and Technology Management จาก Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบ ผศ.ดร.ทพญ. วรกัญญา บูรณพัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องรับรอง ม.ล. ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางมาร่วมกิจกรรมทางวิชาการกับคณะบริหารธุรกิจ

บ่ายวันเดียวกัน Professor Dr. Kazuhiro Fukuyo พร้อมด้วย ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ, อาจารย์ ดร.รวิ รุ่งเรืองศรี ผู้ช่วยคณบดี, อาจารย์ณพิธิภรณ์ มะโนลิ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ และนางสาวอัญชลี วิเลิศศักดิ์ หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และทุนการศึกษา CMU Presidential Scholarship สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์เข้าเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรายละเอียดการยื่นขอทุน The Japan International Cooperation Agency (JICA) ซึ่งเป็นทุนการศึกษาสำหรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก ณ ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ซึ่งเป็นทุนสำหรับอาจารย์ ณพิธิภรณ์ มะโนลิ โดยมีกำหนดการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ Graduate School of Innovation and Technology Management, Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่นในเดือนมีนาคมนี้ ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม คณะบริหารธุรกิจ

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่