สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้นแบบให้อาคารมีอากาศบริสุทธิ์ ปราศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

21 มีนาคม 2562

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ศาสตราจารย์นายแพทย์ ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัญหาคุณภาพอากาศของเชียงใหม่ ที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบว่าบริเวณภายในบ้าน หรืออาคารที่ทำงาน และกลางแจ้งมีค่าปริมาณฝุ่นหมอกควันแทบจะไม่ต่างกันเลย เนื่องจากวัฒนธรรมของเรานิยมเปิดประตูหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท จึงทำให้ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ภายในบ้านและภายในอาคาร ไม่แตกต่างจากกลางแจ้งมากนัก จากข้อมูลดังกล่าวจึงทำให้ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ตั้งคณะทำงานแก้ไขคุณภาพอากาศภายในสถาบันฯ ขึ้น และดำเนินการเพื่อปรับปรุงระบบการไหลเวียนและการฟอกอากาศภายในอาคารสถาบันวิจัยอาคาร 1 และอาคาร 3 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีอากาศบริสุทธิ์หายใจ
แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารทำโดย ติดตั้งพัดลมดูดอากาศกรองด้วยแผ่น HEPA filter ก่อนเข้าสู่ตัวอาคาร ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศชนิดที่มี HEPA filter ที่บริเวณห้องโถงทางเดินทุกชั้นภายในอาคาร ออกมาตรการไม่ให้เจ้าหน้าที่เปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้โดยเด็ดขาด ปิดช่องระบายอากาศจากภายนอกเข้ามาภายในตัวอาคารทั้งหมด นอกจากนั้น ยังมีการใช้แผ่นกรอง HEPA ชนิดบางกรองอากาศก่อนเข้าเครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง รวมทั้งใช้แผ่นกรอง HEPA ชนิดบางปิดที่ตะแกรงด้านหลังของพัดลมเพื่อช่วยในการฟอกอากาศอีกด้วย
โดยศ. นพ. ขวัญชัย ตั้งเป้าที่จะทำให้อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นสถานที่ทำงานที่มีค่า PM 2.5 อยู่ระดับปลอดภัย และให้เจ้าหน้าที่ภายในอาคารได้มีอากาศที่บริสุทธิ์หายใจ
แกลลอรี่