โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันอุดมศึกษา

26 ตุลาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

            รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สป.อว. เป็นประธานเปิด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ให้มีความสอดคล้องกับบริบทในแต่ละสถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องศรีภูมิ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่