พิธีศิลป์จุ่ม ประจำปี 2563

21 ธันวาคม 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หน่วยกิจการนักศึกษา บัณฑิต และวิชาชีพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดงานพิธีศิลป์จุ่ม ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการแสดงความเคารพคณาจารย์และสถาปนิกอาวุโส เพื่อเป็นสิริมงคล และปลูกฝังการเป็นสถาปนิกที่ดี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตกยรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

ภายในงานมีพิธีเรียกขวัญ และการแสดงจากนักศึกษา รวมถึงพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดีให้แก่นักศึกษาที่มีผลรางวัลเรียนดี และมอบทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ณ ลานร่ม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
แกลลอรี่