CMUBS สร้างโอกาสเรียนรู้ทักษะใหม่แก่นักศึกษา เชิญนักบินอวกาศแบ่งปันประสบการณ์และเส้นทางการทำงานในสาย STEM

7 มีนาคม 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ (Career Success Center) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความร่วมมือจาก บริษัท Umbrella Education องค์กรนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมกับ Deloitt Southeast Asia ผู้นำระดับโลกด้านงานบริการระดับมืออาชีพ จัดบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาภายในคณะ ณ ห้องประชุม 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ทักษะใหม่แก่นักศึกษา โดยเชิญนักบินอวกาศ Charles D. Gemar ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และเส้นทางการทำงานในสาย STEM (การบูรณาการความรู้ใน 4 สาขาวิชาเข้าด้วยกัน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์) พร้อมแนะนำเคล็ดลับและแรงบันดาลใจในการก้าวสู่สายอาชีพ รวมถึงแพลตฟอร์ม SkillUp ที่รวบรวมคอร์สเรียนออนไลน์จากหลากหลายสาขาวิชาสู่การเรียนรู้ในทักษะต่างๆ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างมาก โดยมีนักศึกษาลงทะเบียนร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 280 คน ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่