ความรู้เรื่อง " การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา " โดยแพทย์ ผู้ได้รับทุน กองทุนหมอเจ้าฟ้า

6 กันยายน 2565

คณะแพทยศาสตร์

วิทยากรโดย
-รศ.นพ.พิชิตชัย อรรถโกมล
อาจารย์ประจำภาควิชาออร์โทปิดิกส์
คณะแพทยศาสตร์ มช.

- อ.นพ.จิราวัฒน์ แสงสิน
อาจารย์ประจำภาควิชาออร์โทปิดิกส์
คณะแพทยศาสตร์ มช.

ติดตามผ่าน youtube : https://www.youtube.com/watch?v=FMFgdrYQdus&t=67s

#กองทุนหมอเจ้าฟ้า
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
แกลลอรี่