พิธีเปิดงาน BAM FEST Talk and Network Exhibition

22 กรกฎาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดงาน BAM FEST Talk and Network Exhibition เพื่อเผยแพร่ผลงานสถาปัตยกรรมไม้ไผ่จากบริษัทในภาคีเครือข่ายที่ทำงานกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ กล่าวรายงานความเป็นมาของงาน และคุณสำเริง ไชยเสน ที่ปรึกษาสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) กล่าวถึงความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ Weave Artisan Society อ.เมือง จ.เชียงใหม่

นอกจากนี้ ภายในพิธีงานฯ ยังมีการเสวนาพิเศษ “Bam Fest Talk: From Bamboo to Architecture” โดย คุณธนพัฒน์ บุญสนาน จาก บริษัท ธ.ไก่ชน จำกัด และผศ.กานต์ คำแก้ว อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. ที่มาร่วมแชร์ความรู้ประสบการณ์งานสถาปัตยกรรมไม้ไผ่อีกด้วย

ทั้งนี้ BAM FEST Network Exhibition จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 21 – 27 กรกฎาคม 2565 ณ Weave Artisan Society อ.เมือง จ.เชียงใหม่

BAM FEST Network Exhibition เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเทศกาลสถาปัตยกรรมไม้ไผ่และนวัตกรรมวัสดุสร้างสรรค์นานาชาติ หรือ BAM FEST ที่มีความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB โดยได้จัดแสดงนิทรรศการ 10 ผลงานสถาปัตยกรรมไม้ไผ่จากบริษัทในภาคีเครือข่ายที่ทำงานกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่