ส่งมอบระบบจัดซื้อจัดจ้าง คณะบริหารธุรกิจ เป็นสาธารณประโยชน์แก่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9 มีนาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย รศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดีฯ และบุคลากรงานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และบุคลากรงานการเงิน การคลังและพัสดุ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.อภิโชค เลขะกุล รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้ติดตาม ในโอกาสส่งมอบระบบจัดซื้อจัดจ้าง คณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ บุคลากรจากคณะสถาปัตยกรรมยังร่วมรับฟังชี้แจงวิธีการติดตั้งและการใช้งานระบบอย่างเต็มรูปแบบจากคุณนวนนท์ วงค์สุวรรณ์ ผู้พัฒนาระบบดังกล่าว เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชื่อมต่อการทำงานของคณะต่อไปได้
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่