คณะผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ คุณกัลณัฏฐ์ชา ตรีวรพันธ์ (Founder Asia Empire Group) และทีมผู้บริหาร โรงพยาบาลสัตว์ Asia Empire Animal Hospital, Bear Family ในโอกาสเข้าหารือพูดคุยแนวทางการดำเนินกิจกรรมฯ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567

28 มีนาคม 2567

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณกัลณัฏฐ์ชา ตรีวรพันธ์ (Founder Asia Empire Group) และทีมผู้บริหาร โรงพยาบาลสัตว์ Asia Empire Animal Hospital, Bear Family อาหารบำบัด และหลักสูตร Davis grooming and care ในโอกาสเข้าหารือพูดคุยแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนางานวิชาการ งานวิจัย และการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านการบริการวิชาการ และการทำประโยชน์เพื่อสังคม ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567
แกลลอรี่