ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

15 กุมภาพันธ์ 2566

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา  ประจำหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันฯ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-942086

		
แกลลอรี่