ส่งมอบผลิตภัณฑ์และลงนามสัญญาจ้างการส่งมอบผลิตภัณฑ์ VR เพื่อการเรียนรู้ ภายใต้ชื่อแบรนด์ Good Nurses in We R Nursing

18 มีนาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางไปส่งมอบผลิตภัณฑ์และลงนามสัญญาจ้างการส่งมอบผลิตภัณฑ์ VR เพื่อการเรียนรู้ ภายใต้ชื่อแบรนด์ Good Nurses in We R Nursing (พยาบาลคนเก่งในโลกเสมือน) จำนวน 10 เครื่อง โดยมี อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ รองศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้การต้อนรับและรับมอบผลิตภัณฑ์ VR ในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567

แกลลอรี่